Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej ogłasza nabór na warsztaty edukacyjne pt. SZKOŁA DLA RODZICÓW, których początek przewidywany jest 3 kwietnia 2023 roku o godzinie 9:00 na terenie Ośrodka. Zapisy pod numerem 511 469 305 lub osobiście w siedzibie GOIK na ul. Słonecznej 7 w Gorlicach. Oferta jest kierowana do osób mieszkających na terenie powiatu gorlickiego. Szczegóły oferty poniżej:

RODZICU,

Jeśli chcesz:

 • nawiązać głębsze i cieplejsze relacje z dziećmi lub wychowankami,
 • nauczyć się dialogu i kształtowania więzi z dziećmi opartych na wzajemnym szacunku,
 • lepiej komunikować się ze swoim dzieckiem,
 • zrozumieć i lepiej poznać jego potrzeby,
 • zdobyć umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych
 • podnieść własne kompetencje wychowawcze

zgłoś się na zajęcia

SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Zajęcia są bezpłatne

Cele zajęć:

 • Wspieranie rodziców w pełnieniu ich funkcji opiekuńczych, wychowawczych,  w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi.
 • Budowanie więzi rodzic– dziecko.
 • Doskonalenie umiejętności porozumiewania się z dziećmi.
 • Refleksja nad własnymi postawami wychowawczymi.
 • Wymiana doświadczeń.

Tematyka zajęć:

 • Granice w wychowaniu (co dobrego dla wychowawcy i dziecka wynika ze stawiania i egzekwowania granic?).
 • Uczucia (jak radzić sobie z trudnymi uczuciami dziecka).
 • Zachęcanie dziecka do współpracy (jak sprawić, żeby dziecko robiło to, czego od niego się oczekuje?).
 • Kary i konsekwencje w wychowaniu (stosować czy nie?).
 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
 • Zachęcanie dziecka do samodzielności.
 • Role – wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania tych ról.
 • Pomocna pochwała i zachęta.

Realizacja:

 • 40 godzin dydaktycznych (cykl dziesięciu spotkań);

zajęcia odbywają się raz w tygodniu

 • liczebność grupy – 12-15 (max.) osób;
 • metoda pracy – warsztatowa;
 • prowadzący – psycholog i pedagog
Skip to content