Kadrę Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej tworzą:

  • Psycholodzy,
  • Psychoterapeuci,
  • Pedagog,
  • Specjalista pracy z rodziną,
  • Pracownik Socjalny,
  • Prawnik,
  • Interwenci dyżurujący w ośrodku w porach nocnych, dniach wolnych od pracy i w święta.