Pomoc świadczona przez GOIK jest bezpłatna, nie wymaga skierowania. Wsparcie specjalistyczne świadczone jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 19:00, w pozostałych godzinach wsparcie interwencyjne. W celu umówienia wizyty u specjalisty prosimy o wcześniejszy kontakt osobisty lub telefoniczny. Z pomocy specjalistów może skorzystać każdy mieszkaniec powiatu gorlickiego bez względu na wiek, płeć czy dochód. Przy udzielaniu porad można liczyć na poufność, bezstronność i otwartość.

Oferowane przez GOIK wsparcie obejmuje:

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy dla osób będących w kryzysie, przeżywających skomplikowaną sytuacje życiową, stojących przed trudnymi wyborami.

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE

Konsultacje pedagogiczne umożliwiają uzyskanie porady odnośnie rozwoju dziecka, sposobów radzenia sobie z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz służą podniesieniu kompetencji rodzicielskich.

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia indywidualna, krótkoterminowa – skierowana do osób wymagających szczególnej opieki interwencyjnej

PORADNICTWO PRAWNE

Poradnictwo prawne obejmuje w szczególności zakres prawa rodzinnego, prawa zabezpieczenia społecznego. 

MEDIACJE RODZINNE

Mediacje skierowane są do osób, które dążą do rozwiązania rodzinnych konfliktów. Mediacje umożliwiają osiągnięcie satysfakcjonującego obie strony porozumienia, pewnego kompromisu i zawarcie ugody. Są procedurą dobrowolną, bezstronną i poufną, szybszą od postępowania przed sądem. Więcej informacji pod adresem:

http://goik.gorlice.pl/mediacja-profesjonalna-pomoc-w-rozwiazywaniu-konfliktow-rodzinnych/

POGADANKI, PRELEKCJE

Pogadanki i prelekcje skierowane są do uczniów i uczennic powiatu gorlickiego. Realizowane są na terenie szkół.

Aktualna oferta pogadanek, prelekcji:

INTERWENCJA KRYZYSOWA

GRUPY WSPARCIA

– GRUPA WSPARCIA DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ ZAGROŻONYCH WYPALENIEM ZAWODOWYM

GRUPA TERAPEUTYCZNA

– GRUPA EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNA DLA KOBIET, KTÓRE DOŚWIADCZAŁY LUB DOŚWIADCZAJĄ PRZEMOCY
Grupa skierowana do kobiet, które w przeszłości doświadczały lub obecnie doświadczają przemocy. Celem grupy jest umożliwienie podzielenia się doświadczeniem z innymi Uczestniczkami, pogłębienie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy oraz zwiększenie umiejętności interpersonalnych. Więcej informacji pod adresem:

http://goik.gorlice.pl/grupa-edukacyjno-terapeutyczna-skierowana-do-kobiet-ktore-doswiadczaly-lub-doswiadczaja-przemocy/(otworzy się w nowej zakładce)

GRUPY EDUKACYJNE

– GRUPA EDUKACYJNA DLA RODZIN OSÓB CHORUJĄCYCH NA DEPRESJĘ

http://goik.gorlice.pl/grupa-edukacyjna-dla-rodzin-osob-chorujacych-na-depresje/

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA RODZICÓW

– SZKOŁA DLA RODZICÓW
Warsztaty skierowane są do rodziców, którzy szukają sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Udział w warsztatach umożliwi nabycie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z problemami wychowawczymi. Zajęcia prowadzić będzie pedagog oraz psycholog.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie home_charity2_sep5.png

HOSTEL

W sytuacji trudnej/kryzysowej uniemożliwiającej osobie/rodzinie zamieszkiwanie w dotychczasowym miejscu możliwe jest udzielenie tymczasowego schronienia w hostelu Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Hostel dysponuje 9 miejscami noclegowymi, przeznaczonymi dla osób lub rodzin z terenu powiatu gorlickiego. Czas pobytu w hostelu uzależniony jest od sytuacji, w której znajduję się osoba potrzebująca pomocy, jednak nie dłużej niż 3 miesiące.

WSPARCIE TELEFONICZNE

Osoby w sytuacji kryzysowej, mogą uzyskać wsparcie telefoniczne od poniedziałku do piątku od 7:00-19:00 pod numerami telefonów (18) 352 51 01 lub 511 469 305, a w pozostałych godzinach i w dni wolne od pracy pod numer tel. 511 469 305 tylko w sytuacjach związanych z przyjęciem do hostelu Ośrodka.