Pomoc świadczona przez GOIK jest bezpłatna, nie wymaga skierowania. Wsparcie specjalistyczne świadczone jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 19:00, w pozostałych godzinach wsparcie interwencyjne. W celu umówienia wizyty u specjalisty prosimy o wcześniejszy kontakt osobisty lub telefoniczny. Z pomocy specjalistów może skorzystać każdy mieszkaniec powiatu gorlickiego bez względu na wiek, płeć czy dochód. Przy udzielaniu porad można liczyć na poufność, bezstronność i otwartość.

Oferowane przez GOIK wsparcie obejmuje:

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy dla osób będących w kryzysie, przeżywających skomplikowaną sytuacje życiową, stojących przed trudnymi wyborami.

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE

Konsultacje pedagogiczne umożliwiają uzyskanie porady odnośnie rozwoju dziecka, sposobów radzenia sobie z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz służą podniesieniu kompetencji rodzicielskich.

PSYCHOTERAPIA

• Psychoterapia indywidualna – skierowana do osób chcących lepiej zrozumieć siebie, zmagających się z problemami emocjonalnymi i innymi zaburzeniami.
• Terapia par, małżeństw – skierowana do osób, które doświadczają trudności w związkach, chcących poprawić wzajemne relacje.
• Terapia rodzin – skierowana do rodzin, w których co najmniej u jednego członka występują zaburzenia mogące mieć swoje źródło w sytuacji rodzinnej.

PORADNICTWO PRAWNE

Poradnictwo prawne obejmuje w szczególności zakres prawa rodzinnego, prawa zabezpieczenia społecznego, ochronę praw lokatorów.
Poradnictwo prawne świadczone jest:
wtorek 7.30 – 11.30
środa 13.00 – 18.00 
piątek 7.30 – 10.30 
Z poradnictwa prawnego można skorzystać po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym umówieniu terminu. 

MEDIACJE RODZINNE

Mediacje skierowane są do osób, które dążą do rozwiązania rodzinnych konfliktów. Mediacje umożliwiają osiągnięcie satysfakcjonującego obie strony porozumienia, pewnego kompromisu i zawarcie ugody. Są procedurą dobrowolną, bezstronną i poufną, szybszą od postępowania przed sądem. Więcej informacji pod adresem:

http://goik.gorlice.pl/mediacja-profesjonalna-pomoc-w-rozwiazywaniu-konfliktow-rodzinnych/

POGADANKI, PRELEKCJE

Pogadanki i prelekcje skierowane są do uczniów i uczennic powiatu gorlickiego. Realizowane są na terenie szkół.

Aktualna oferta pogadanek, prelekcji:

  • „Przeciwdziałanie agresji i przemocy w klasie”,
  • „Cyberprzemoc – zagrożenia związane z korzystaniem z sieci”,
  • „Skuteczne rozwiązywanie konfliktów”,
  • „Stres a problemy uczniów związane ze zdalną nauką”. ONLINE
  • „Stres i radzenie sobie ze stresem”.
  • „Strata i żałoba”.
  • „Konstruktywne rozwiązywanie problemów”.
  • „Radzenie sobie z emocjami”.
  • „Uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Uzależnienia behawioralne”.

GRUPY WSPARCIA

– GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB CHORYCH ONKOLOGICZNIE
Grupa wsparcia skierowana jest do osób chorych onkologicznie, które są po diagnozie lub w trakcie leczenia choroby. Celem grupy jest wzajemne wsparcie oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami. Więcej informacji pod adresem:

http://goik.gorlice.pl/grupa-wsparcia-dla-osob-chorych-onkologicznie/

– GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB W ŻAŁOBIE

http://goik.gorlice.pl/grupa-wsparcia-dla-osob-bedacych-w-zalobie/


– GRUPA WSPARCIA DLA SENIORÓW
Grupa wsparcia skierowana jest do osób w wieku 60 lat i więcej, zamieszkujących na terenie powiatu gorlickiego. Celem grupy jest integracja osób starszych, udzielanie wzajemnego wsparcia, wymiana doświadczeń, ale też pogłębienie wiedzy i samoświadomości oraz wzmacnianie kompetencji osobistych.

– GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

– GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRUDNOŚCI W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID 19

– GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB KTÓRE DOŚWIADCZYŁY UTRATY DZIECKA POCZĘTEGO I STRATY OKOŁOPORODOWEJ

GRUPA TERAPEUTYCZNA

– GRUPA EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNA DLA KOBIET, KTÓRE DOŚWIADCZAŁY LUB DOŚWIADCZAJĄ PRZEMOCY
Grupa skierowana do kobiet, które w przeszłości doświadczały lub obecnie doświadczają przemocy. Celem grupy jest umożliwienie podzielenia się doświadczeniem z innymi Uczestniczkami, pogłębienie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy oraz zwiększenie umiejętności interpersonalnych. Więcej informacji pod adresem:

http://goik.gorlice.pl/grupa-edukacyjno-terapeutyczna-skierowana-do-kobiet-ktore-doswiadczaly-lub-doswiadczaja-przemocy/(otworzy się w nowej zakładce)

GRUPY EDUKACYJNE

– GRUPA EDUKACYJNA DLA RODZIN OSÓB CHORUJĄCYCH NA DEPRESJĘ

http://goik.gorlice.pl/grupa-edukacyjna-dla-rodzin-osob-chorujacych-na-depresje/

– GRUPA EDUKACYJNA DLA RODZIN OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIE

http://goik.gorlice.pl/grupa-edukacyjna-dla-rodzin-osob-chorujacych-na-schizofrenie/

-WARSZTATY EDUKACYJNE SZKOŁA KOMUNIKACJI

http://goik.gorlice.pl/warsztaty-edukacyjne-szkola-komunikacji-2/


GRUPA EDUKACYJNA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW CYFROWY DETOKS

-GRUPA EDUKACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DOŚWIADCZAJĄCYCH TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH/EMOCJONALNYCH

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA RODZICÓW

Warsztaty mają na celu podniesienie kompetencji i umiejętności opiekuńczo – wychowawczych.

– WARSZTATY „KOMUNIKACJA ASERTWNA”
Warsztaty skierowane są do rodziców, którzy mają trudności z odmawianiem, chwaleniem bądź krytykowaniem swoich dzieci, jak również z radzeniem sobie w tych sytuacjach. Udział w warsztatach umożliwi nabycie umiejętności z zakresu komunikacji asertywnej oraz wpłynie na lepsze porozumiewanie się z dziećmi, rodziną.

– SZKOŁA DLA RODZICÓW
Warsztaty skierowane są do rodziców, którzy szukają sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Udział w warsztatach umożliwi nabycie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z problemami wychowawczymi. Zajęcia prowadzić będzie pedagog oraz psycholog.


DYŻUR PSYCHOLOGICZNY

Oferta skierowana jest do rodziców i uczniów szkół podstawowych, branżowych i średnich z powiatu gorlickiego. Działanie obejmuje dyżur psychologów na terenie szkoły.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie home_charity2_sep5.png

HOSTEL

W sytuacji trudnej/kryzysowej uniemożliwiającej osobie/rodzinie zamieszkiwanie w dotychczasowym miejscu możliwe jest udzielenie tymczasowego schronienia w hostelu Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Hostel dysponuje 9 miejscami noclegowymi, przeznaczonymi dla osób lub rodzin z terenu powiatu gorlickiego. Czas pobytu w hostelu uzależniony jest od sytuacji, w której znajduję się osoba potrzebująca pomocy, jednak nie dłużej niż 3 miesiące.

CAŁODOBOWE WSPARCIE TELEFONICZNE

Osoby potrzebujące pomocy mogą dzwonić całodobowo pod numer 511 469 305 lub 18 352 51 01. Telefonując pod wyżej wymienione numery można uzyskać wsparcie w sytuacji kryzysowej, jak również zdobyć informację na temat pomocy udzielanej przez Ośrodek.