Witamy na naszej stronie

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z którym „interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej”.

Od stycznia 2024 r. w Gorlickim Ośrodku Interwencji Kryzysowej zmieniły się zasady organizacji pracy. W dni powszednie w godz. 7:00-19:00 jest świadczone wsparcie specjalistyczne. Kontakt i umawianie wizyt pod dotychczasowymi numerami telefonów: 18 352 51 01 oraz 511 469 305. W pozostałych godzinach oraz w soboty, niedziele i święta kontakt w sprawach pilnych bądź przyjęcia do hostelu pod numerem telefonu 511 469 305.

Czym się zajmujemy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa na rzecz osób i rodzin z powiatu gorlickiego, które znalazły się w sytuacji kryzysowej na skutek zdarzenia losowego, trudnych przeżyć osobistych lub trudnych sytuacji rodzinnych.

Komu pomagamy

Oferta Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej adresowana jest do wszystkich mieszkańców powiatu gorlickiego znajdujących się w sytuacjach kryzysowych takich jak: przemoc, strata bliskiej osoby, trudności w związku, trudności w wychowaniu dzieci, problem autoagresji, choroba, uzależnienie, klęski żywiołowe, niekorzystna zmiana w życiu lub inny problem, z którym nie są w stanie sobie sami poradzić.

Aktualności

24 czerwca, 2024

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach informuje, że w dniu 7 września 2024 roku rozpocznie się druga edycja programu korekcyjnego dla osób stosujących przemoc domową w […]
11 kwietnia, 2024

Pogadanki w Zespole Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach

W marcu 2024 roku, w odpowiedzi na zaproszenie Pani mgr Renaty Stępień Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach oraz przy współpracy pedagogów: Pani […]
13 marca, 2024

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach informuje, że w dniu 8 marca rozpocznie się pierwsze spotkanie grupy dla osób stosujących przemoc domową w ramach Powiatowego Programu […]
22 lutego, 2024

NABÓR DO PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach zaprasza do udziału w nowej edycji programu korekcyjno-edukacyjnego. Cele programu: Program rozpocznie się 8 marca 2024 roku. Zajęcia będą odbywać […]
14 grudnia, 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE – Świadczenie usług w zakresie poradnictwa prawnego na rzecz Klientów/Klientek  Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej znajdujących się w trudnej/kryzysowej sytuacji. ZAKOŃCZONE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  – Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorlicach ul. Słoneczna 7, 38-300 Gorlice działając na podstawie obowiązującego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości […]
29 listopada, 2023

Nabór kandydatów i kandydatek na stanowisko: Interwent kryzysowy: Psycholog – Psychoterapeuta/Psycholog  w Gorlickim Ośrodku Interwencji Kryzysowej ZAKOŃCZONE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, ul. Słoneczna 7, ogłasza nabór kandydatów i kandydatek na stanowisko:  Interwent kryzysowy: Psycholog – Psychoterapeuta/Psycholog  w Gorlickim Ośrodku Interwencji […]