Oferta ośrodka jest skierowana do osób i rodzin z powiatu gorlickiego będących w sytuacji trudnej/kryzysowej, bez względu na posiadany dochód. Pomoc GOIK jest bezpłatna. W przypadku kryzysów masowych, katastrof lub innych związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia, działania pomocowe podejmowane są także w miejscu przebywania osób poszkodowanych.

Wsparcie ośrodka jest skierowane przede wszystkim do osób i rodzin:

 • doświadczających przemocy domowej,
 • przeżywających stratę bliskiej osoby lub żyjących w zagrożeniu jej odejściem,
 • przeżywających trudności w związku,
 • mających trudności w wychowaniu dzieci,
 • w kryzysie suicydalnym lub po próbie samobójczej,
 • świadków lub uczestników wypadku, napaści , katastrofy,
 • zmagających się z problemami autoagresji,
 • doświadczających choroby swojej lub bliskich,
 • potrzebujących porady w związku z uzależnieniem swoim lub kogoś bliskiego,
 • przeżywających nagłą, niekorzystną zmianę w życiu,
 • mających jakikolwiek inny problem i szukających pomocy.