Witamy na naszej stronie

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z którym „interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej”.

Ośrodek czynny jest całodobowo, siedem dni w tygodniu. Wsparcie specjalistyczne świadczone jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 19.00, w pozostałych godzinach świadczone jest wsparcie interwencyjne. Ośrodek zapewnia pomoc psychologiczną, pedagogiczną, socjalną i prawną oraz tymczasowe schronienie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy - zadzwoń !
18 352 51 01 lub 511 469 305. (telefony całodobowe)

Czym się zajmujemy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa na rzecz osób i rodzin z powiatu gorlickiego, które znalazły się w sytuacji kryzysowej na skutek zdarzenia losowego, trudnych przeżyć osobistych lub trudnych sytuacji rodzinnych.

Komu pomagamy

Oferta Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej adresowana jest do wszystkich mieszkańców powiatu gorlickiego znajdujących się w sytuacjach kryzysowych takich jak: przemoc, strata bliskiej osoby, trudności w związku, trudności w wychowaniu dzieci, problem autoagresji, choroba, uzależnienie, klęski żywiołowe, niekorzystna zmiana w życiu lub inny problem, z którym nie są w stanie sobie sami poradzić.

Aktualności

listopad 30, 2022

Nabór kandydatów i kandydatek na stanowisko: Interwent kryzysowy: Psycholog/Psycholog –Psychoterapeuta/Pedagog – Psychoterapeuta w Gorlickim Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, ul. Słoneczna 7, ogłasza nabór kandydatów i kandydatek na stanowisko: Interwent kryzysowy: Psycholog/Psycholog – Psychoterapeuta w Gorlickim Ośrodku Interwencji […]
listopad 23, 2022

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie prowadzania mediacji rodzinnych w Gorlickim Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach zaprasza do do składania ofert w ramach procedury konkurencyjności na świadczenie usługi w zakresie prowadzenia mediacji rodzinnych w ramach Projektu […]
sierpień 10, 2022

Grupa edukacyjna „Wypalenie zawodowe – profilaktyka, sposoby radzenia”

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej opracował program grupy edukacyjnej skierowany do pracowników Domów Pomocy Społecznej w powiecie gorlickim, zagrożonych wypaleniem zawodowym. Zajęcia w ramach grupy będą odbywać […]
maj 23, 2022

Pogadanka – cyberprzemoc

W dniu 17 maja 2022 roku specjaliści z Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeprowadzili pogadankę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymbarku na temat cyberprzemocy.
maj 23, 2022

Не довіряйте безмежно. Не станьте жертвою торгівлі людьми

Ви ЗАВЖДИ можете отримати допомогу в НАЦIОНАЛЬНОМУ IНТЕРВЕНЦIЙНО-КОНСУЛЬТАНЦIЙНОМУ ЦЕНТРI ДЛЯ ЖЕРТВ ТОРГIВЛI ЛЮДЬМИ (НIКЦ)- https://www.kcik.pl/k4
maj 23, 2022

Informacja o zagrożeniu handlem ludźmi w związku z sytuacją w Ukrainie

Wojna w Ukrainie i przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania niegodziwemu traktowaniu ludzi. Szczególna uwaga powinna być skupiona […]
Skip to content