Witamy na naszej stronie

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z którym „interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej”.

Ośrodek czynny jest całodobowo, siedem dni w tygodniu. Wsparcie specjalistyczne świadczone jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 19.00, w pozostałych godzinach świadczone jest wsparcie interwencyjne. Ośrodek zapewnia pomoc psychologiczną, pedagogiczną, socjalną i prawną oraz tymczasowe schronienie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy - zadzwoń !
18 352 51 01 lub 511 469 305. (telefony całodobowe)

Czym się zajmujemy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa na rzecz osób i rodzin z powiatu gorlickiego, które znalazły się w sytuacji kryzysowej na skutek zdarzenia losowego, trudnych przeżyć osobistych lub trudnych sytuacji rodzinnych.

Komu pomagamy

Oferta Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej adresowana jest do wszystkich mieszkańców powiatu gorlickiego znajdujących się w sytuacjach kryzysowych takich jak: przemoc, strata bliskiej osoby, trudności w związku, trudności w wychowaniu dzieci, problem autoagresji, choroba, uzależnienie, klęski żywiołowe, niekorzystna zmiana w życiu lub inny problem, z którym nie są w stanie sobie sami poradzić.

Aktualności

kwiecień 25, 2022

Zapraszamy na spotkania grupy wsparcia dla uchodźców z Ukrainy

kwiecień 25, 2022

Горлицький осередок кризивої інтервенції організовує групу підтримки для біженців з України

kwiecień 21, 2022

Pierwsze spotkanie grupy wsparcia

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej informuje, iż w dniu 26.04.2022 o godz. 10:00 odbędzie się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla osób zawodowo związanych z pomocą społeczną, doświadczających […]
kwiecień 5, 2022

Rozpoczęcie cyklu wykładów grupy edukacyjnej dla rodziców/opiekunów w Szkole Podstawowej nr 1 w Gorlicach

W dniu 24 marca o godz. 15:15 w Szkole Podstawowej nr 1 w Gorlicach odbyło się pierwsze spotkanie w ramach grupy edukacyjnej dla rodziców/opiekunów doświadczających trudności […]
kwiecień 4, 2022

Nabór do grupy edukacyjnej dla rodziców/opiekunów doświadczających trudności wychowawczych/emocjonalnych

marzec 28, 2022

Kolejna edycja warsztatów pt. SZKOŁA DLA RODZICÓW

30.03.2022 r. (środa) o godzinie 16:00 w Gorlickim Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Słonecznej 7 rozpocznie się kolejny cykl warsztatów edukacyjnych pt. „Szkoła dla rodziców”, który […]
Skip to content