Wsparcie w Gorlickim Ośrodku Interwencji Kryzysowej obejmuje:

 • poradnictwo psychologiczne,
 • psychoterapię indywidualną, rodzin i par,
 • poradnictwo rodzinne i pedagogiczne,
 • poradnictwo socjalne,
 • poradnictwo prawne,
 • grupy wsparcia,
 • grupy terapeutyczne,
 • mediacje rodzinne,
 • całodobowe wsparcie telefoniczne,
 • tymczasowe schronienie – w uzasadnionych przypadkach.

Ponadto do zadań GOIK należy prowadzenie działalności profilaktyczno – edukacyjnej w formie:

 • pogadanek,
 • prelekcji
 • warsztatów edukacyjnych.