Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach ogłasza zamówienie na: Pełnienie dyżurów w Gorlickim Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Działanie prowadzone jest w ramach projektu “WSPARCIE W KRYZYSIE – GORLICKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ”, realizowanego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.3 finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkie informacje dostępne na stronie BIP PCPR https://bip.malopolska.pl/pcprodzinie1,a,2021147,specyfikacja-warunkow-zamowienia.html

Skip to content