Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej informuje, iż w dniu 26.04.2022 o godz. 10:00 odbędzie się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla osób zawodowo związanych z pomocą społeczną, doświadczających trudności związanych z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Serdecznie zapraszamy! EU REGIO Poland Małopolska Fundusze Europejskie

Skip to content