Kolejne spotkanie grupy roboczej w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej

W czwartek 27.02.2020 r. w Gorlickim Ośrodku Interwencji Kryzysowej odbyło się spotkanie grupy roboczej pracowników GOIK z przewodniczącymi i członkami Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z terenu Powiatu Gorlickiego. Spotkanie miało na celu omówienie szczegółów współpracy na rzecz mieszkańców naszego Powiatu. Efektem spotkania było wypracowanie modelu ścisłej współpracy w ramach zadań Ośrodka oraz funkcjonujących Zespołów.

Skip to content