Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie prowadzenia mediacji rodzinnych w ramach Projektu „Wsparcie w kryzysie – Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3 typ C z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Wykonawcy: Karolina Roman, ul. Biechońskiego 4B, 38-300 Gorlice. Szczegóły w załączniku. Informacja o wyborze Wykonawcy

Zapraszamy do składania ofert w ramach procedury zapytania ofertowego na świadczenie usługi w zakresie prowadzenia mediacji rodzinnych w ramach Projektu „Wsparcie w kryzysie – Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3 typ C z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 grudnia godz. 12:00.

Link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/21503

Szczegóły zapytania ofertowego oraz dokumenty do pobrania w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr. 1a i 1b

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

Załącznik nr. 4

Skip to content