Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie prowadzania mediacji rodzinnych w Gorlickim Ośrodku Interwencji Kryzysowej- ZAKOŃCZONY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach zaprasza do do składania ofert w ramach procedury konkurencyjności na świadczenie usługi w zakresie prowadzenia mediacji rodzinnych w ramach Projektu „Wsparcie w kryzysie – Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3 typ C z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkie informacje na ten temat dostępne są bezpośrednio na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach lub za pośrednictwem linku poniżej:

https://pcpr.gorlice.pl/zapytanie-ofertowe/

informacja-dot.-wyboru-najkorzystniejszej-oferty

Skip to content