Wsparcie Ośrodka Interwencji Kryzysowej skierowane do uchodźców z Ukrainy

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej informuje o możliwości korzystania ze wsparcia specjalistycznego, w szczególności: poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i rodzinnego.

Celem uzyskania wsparcia należy kontaktować się z GOIK pod działającymi całodobowo nr. telefonu: 18 352 51 01 lub 511 469 305, przy czym wsparcie psychologiczne/psychoterapeutyczne udzielane jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-19:00.

Ośrodek dysponuje wolontariuszami, władającymi biegle językiem polskim i ukraińskim, którzy w razie potrzeby będą pośredniczyli w udzielaniu wsparcia przez GOIK.

Skip to content