Spotkanie grupy roboczej w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej

We wtorek 21.01.2020 r. w budynku Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej odbyło się spotkanie grupy roboczej pracowników GOIK z pracownikami Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Gorlickiego. Spotkanie miało na celu przede wszystkim określenie i omówienie wzajemnych oczekiwań i zasad dotyczących współpracy między ośrodkami, czego efektem będzie podejmowanie jeszcze efektywniejszych działań na rzecz wsparcia mieszkańców naszego Powiatu.

Skip to content