Pogadanki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Bieczu

Zdalne nauczanie jest jedną z metod obrony przed rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2. Choć sposób na przerwanie transmisji jest skuteczny, to ma on jednak negatywne konsekwencje. Długotrwała izolacja i ograniczona interakcja uczniów między sobą oraz nauczycielami sprawiają poważne problemy, które są zgłaszane w naszym Ośrodku przez rodziców oraz uczniów.

Wychodząc naprzeciw tym problemom Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorlicach w ścisłej współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 w Bieczu, rozpoczęli cykl pogadanek online skierowanych do uczniów klas IV-VIII.

Tematem spotkań jest radzenie sobie ze stresem podczas zdalnej nauki. Uczniowie mają okazję wyrazić swoje emocje i uczucia związane ze zdalną nauką oraz uczą się nowych sposobów radzenia sobie ze stresem.

Skip to content