W dniu 17 maja 2022 roku specjaliści z Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeprowadzili pogadankę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymbarku na temat cyberprzemocy.

Skip to content