Obecnie trwa nabór do kolejnych, bezpłatnych zajęć warsztatowych z cyklu „Szkoła dla rodziców”, które rozpoczną się w październiku 2021 roku. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani pracownicy Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (psycholog i pedagog). Oferta skierowana jest do wszystkich chętnych rodziców/opiekunów chcących poprzez udział w zajęciach pogłębić relacje ze swoimi dziećmi, wychowankami, podnieść własne kompetencje wychowawcze czy zdobyć umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych. Serdecznie zapraszamy!

Skip to content