Przybliżając pojęcie interwencji kryzysowej, warto na wstępie zdefiniować słowo: „kryzys”. W rozumieniu potocznym jest to moment przesilenia, skrajnych trudności, które spotykają daną osobę. W języku greckim: krisis, krino znaczy tyle, co: odróżniać, oddzielać, postanawiać, rozsądzać, podejmować decyzje. Takie rozumienie zakłada, że kryzys nie tylko stanowi zagrożenie ale może być także szansą. Zgodnie ze słowami Oscara Wilde’a: To, co wydaje nam się gorzkimi próbami, często jest błogosławieństwem w przebraniu”. Aby dojść do takiego wniosku, należy przejść przez sytuację problemową w najlepszy z możliwych sposobów. Brak podejmowania działań, albo błędne decyzje mogą prowadzić do stanu głębokiej destabilizacji życia. 

Kiedy problemy przekraczają możliwości danej osoby koniecznym staje się zwrócenie o pomoc. Czasem wystarczy wsparcie najbliższych. Często okazuje się, że potrzebna jest wizyta u specjalisty, bądź specjalistów z różnych dziedzin, np. prawnik, lekarz, psycholog. Interwencja kryzysowa, to zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Ta wciąż rozwijająca się forma pomocy powstała stosunkowo niedawno, bo w latach 50-tych XX wieku.

Instytucją, w której można otrzymać specjalistyczną pomoc z zakresu interwencji kryzysowej jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Można w nim skorzystać z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego. Ośrodki oferują również grupy wsparcia, mediacje rodzinne, pomoc w kontaktach z instytucjami. W przypadku doświadczenia przemocy, bądź w innych trudnych sytuacjach można ubiegać się o przyjęcie do hostelu, który często funkcjonuje w ramach OIK-u.

Celem ogólnym interwencji jest pomoc w odzyskaniu poczucia bezpieczeństwa, kontroli nad własnym życiem i równowagi emocjonalnej. Dokonuje się to przez współpracę danej osoby z zespołem pracowników. Wspólny wysiłek obu stron może pomóc w powrocie do zrównoważonego i pełnego satysfakcji życia. Profesjonalizm i zaangażowanie interwentów oraz wiara w powodzenie podjętych działań i  gotowość do zmian osób w potrzebie często prowadzą do sukcesu. Powraca stan równowagi. Bywa, że z perspektywy czasu przykre doświadczenie jawi się jako przełom, początek zmiany na lepsze.

Skip to content