Informacja o zagrożeniu handlem ludźmi w związku z sytuacją w Ukrainie

Wojna w Ukrainie i przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania niegodziwemu traktowaniu ludzi. Szczególna uwaga powinna być skupiona na grupę dzieci i kobiet, które stosunkowo łatwo mogą stać się ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

W związku z tym zagrożeniem zostały opracowane przez Straż Graniczną i MSWiA materiały informacyjne skierowane do obywateli Ukrainy przekraczających granice polsko-ukraińską. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi – obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne – PL: https://www.kcik.pl/ UK: https://www.kcik.pl/k4

Linki do materiałów informacyjnych – UK: https://youtu.be/l2q3rU0YtyI PL: https://youtu.be/YMl9s_u65qI

Skip to content