Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej rozpoczyna nabór do grupy edukacyjno-terapeutycznej skierowanej do kobiet, które doświadczały lub doświadczają przemocy

Celem grupy jest odzyskanie równowagi wewnętrznej, zwiększanie kontroli nad własnym życiem. Grupa będzie miała charakter zamknięty. Spotkania odbywać się będą cyklicznie raz w tygodniu, przewidzianych jest 10 spotkań. Każde ze spotkań składać się będzie z dwóch części: edukacyjnej i terapeutycznej. Spotkania odbywać się będą w siedzibie GOIK przy ul. Słonecznej 7. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2021 roku telefonicznie pod numerem 18 352 51 01 lub 511 469 305 lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

Skip to content