Dyżur psychologów Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bieckich szkołach

W dniach 3.03.2021 oraz 17.03. 2021 roku Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 w Bieczu oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu, zorganizował dyżury psychologów Ośrodka na terenie szkoły.

Oferta dotyczyła poradnictwa, konsultacji oraz wsparcia psychologicznego dedykowanego uczniom, oraz ich rodzicom.

Jest to jedno z działań podjętych przez GOIK, mających na celu zmniejszenie skutków kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Skip to content