Spotkanie pn. „Jak efektywnie udzielać wsparcia w kryzysie? Model współpracy międzyinstytucjonalnej”.

W dniu 3 grudnia 2019 r. w Gorlickim Ośrodku Interwencji Kryzysowej odbyło się spotkanie pn. „Jak efektywnie udzielać wsparcia w kryzysie? Model współpracy międzyinstytucjonalnej”, w którym wzięli udział Komendant Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach, kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych, kierownicy Zespołów Kuratorów, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Gorlicach. Podczas spotkania omówiono zasadność wypracowania modelu współpracy międzyinstytucjonalnej, mającej na celu efektywne udzielanie pomocy mieszkańcom powiatu gorlickiego, znajdującym się w sytuacjach trudnych, kryzysowych.  Kolejnym etapem prac nad ustaleniem zasad i zakresu współpracy będą organizowane początkiem 2020 r. spotkania grup roboczych, w skład których wchodzić będą pracownicy Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz przedstawiciele poszczególnych instytucji działających na terenie powiatu gorlickiego.

Skip to content