Witamy na naszej stronie

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z którym „interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej”.

Ośrodek czynny jest całodobowo, siedem dni w tygodniu. Wsparcie specjalistyczne świadczone jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 19.00, w pozostałych godzinach świadczone jest wsparcie interwencyjne. Ośrodek zapewnia pomoc psychologiczną, pedagogiczną, socjalną i prawną oraz tymczasowe schronienie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy - zadzwoń !
18 352 51 01 lub 511 469 305. (telefony całodobowe)

Czym się zajmujemy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa na rzecz osób i rodzin z powiatu gorlickiego, które znalazły się w sytuacji kryzysowej na skutek zdarzenia losowego, trudnych przeżyć osobistych lub trudnych sytuacji rodzinnych.

Komu pomagamy

Oferta Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej adresowana jest do wszystkich mieszkańców powiatu gorlickiego znajdujących się w sytuacjach kryzysowych takich jak: przemoc, strata bliskiej osoby, trudności w związku, trudności w wychowaniu dzieci, problem autoagresji, choroba, uzależnienie, klęski żywiołowe, niekorzystna zmiana w życiu lub inny problem, z którym nie są w stanie sobie sami poradzić.

Aktualności

marzec 7, 2022

Шукаємо осіб/волонтерів, що знають українську мову

Горлицький Центр кризової інтервенції хоче запустити надання допомоги для біженців. У зв’язку з цим, шукаємо осіб/волонтерів, що знають українську та могли б допомогти в процесі комунікації […]
marzec 7, 2022

Повітовий склад допомоги для України в Горлицькому повіті

Збір продуктів відбувається у Волі Лужанській 31. Пункт збору відчинений цілодобово.
marzec 7, 2022

Нічліг для біженців у Горлицькому повіті

Горлицький повіт організував нічліг для біженців з України. Зголоситися можна за номером: +48 18 35 48 756 (з 7:30 до 15:30) або +48 728 961 174 […]
marzec 2, 2022

Wsparcie Ośrodka Interwencji Kryzysowej skierowane do uchodźców z Ukrainy

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej informuje o możliwości korzystania ze wsparcia specjalistycznego, w szczególności: poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i rodzinnego. Celem uzyskania wsparcia należy kontaktować się z GOIK […]
marzec 1, 2022

Powiatowy Magazyn Pomocy dla Ukrainy w powiecie gorlickim

Zbiórki produktów odbywają się w Woli Łużańskiej 31. Punkt czynny przez całą dobę.
marzec 1, 2022

Noclegi dla uchodźców w powiecie gorlickim

Powiat gorlicki zorganizował noclegi dla uchodźców z Ukrainy. Prosimy kierować zgłoszenia pod numery telefonów: 18 35 48 756 w godzinach 7:30 do 15:30 lub 728 961 […]
Skip to content