Witamy na naszej stronie

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z którym „interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej”.

Ośrodek czynny jest całodobowo, siedem dni w tygodniu. Wsparcie specjalistyczne świadczone jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 19.00, w pozostałych godzinach świadczone jest wsparcie interwencyjne. Ośrodek zapewnia pomoc psychologiczną, pedagogiczną, socjalną i prawną oraz tymczasowe schronienie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy - zadzwoń !
18 352 51 01 lub 511 469 305. (telefony całodobowe)

Czym się zajmujemy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa na rzecz osób i rodzin z powiatu gorlickiego, które znalazły się w sytuacji kryzysowej na skutek zdarzenia losowego, trudnych przeżyć osobistych lub trudnych sytuacji rodzinnych.

Komu pomagamy

Oferta Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej adresowana jest do wszystkich mieszkańców powiatu gorlickiego znajdujących się w sytuacjach kryzysowych takich jak: przemoc, strata bliskiej osoby, trudności w związku, trudności w wychowaniu dzieci, problem autoagresji, choroba, uzależnienie, klęski żywiołowe, niekorzystna zmiana w życiu lub inny problem, z którym nie są w stanie sobie sami poradzić.

Aktualności

29 czerwca, 2023

Edukacja prawna dla Seniorów

Stowarzyszenie Sursum Corda prowadzi EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do podniesienia świadomości prawnej społeczeństwa. By zwiększyć świadomość seniorów w temacie zagrożeń podczas zakupów, Stowarzyszenie Sursum Corda przygotowało […]
28 czerwca, 2023

SZKOŁA DLA RODZICÓW – zakończenie 7 edycji

Dnia 19 czerwca 2023 roku na terenie Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej odbyło się ostatnie spotkanie w ramach 7 edycji warsztatów edukacyjnych pt. SZKOŁA DLA RODZICÓW. Zajęcia […]
28 czerwca, 2023

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Gorlickiego.

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? […]
26 czerwca, 2023

Szkoła dla rodziców – nabór na 8 edycję

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej ogłasza nabór na warsztaty edukacyjne pt. SZKOŁA DLA RODZICÓW, których początek przewidywany jest we wrześniu 2023 roku na terenie Ośrodka. Zapisy pod […]
12 maja, 2023

Pogadanki w Zespole Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach

W kwietniu 2023 roku w ramach współpracy GOIK z Panią mgr. Elizą Karp, pedagogiem specjalnym w Zespole Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach, specjaliści z […]
15 marca, 2023

Pogadanki w Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach

W dniach 7 i 14 marca, z inicjatywy Pani Moniki Szycy – pedagog w Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach, pracownicy Gorlickiego Ośrodka Interwencji […]