Pogadanki w Zespole Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach

W marcu 2024 roku, w odpowiedzi na zaproszenie Pani mgr Renaty Stępień Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach oraz przy współpracy pedagogów: Pani mgr Elizy Karp i Pani mgr Renaty Podobińskiej, specjaliści z naszego Ośrodka przeprowadzili serię pogadanek dla uczniów na temat przemocy domowej.

Podczas zajęć młodzież aktywnie uczestniczyła w dyskusji. Zapoznała się z definicją przemocy domowej, dowiedziała się o sposobach jej zapobiegania oraz o aspektach prawnych związanych z tym zjawiskiem, w tym o procedurze Niebieskie Karty. Uczniowie poznali również sposoby radzenia sobie z przemocą domową.

Była to kolejna już tego typu inicjatywa edukacyjna naszego Ośrodka. Uważamy, że profilaktyka i edukacja, zwłaszcza wśród młodzieży, to kluczowe elementy w walce z przemocą domową.

Paweł Sochacki

Skip to content