Grupa wsparcia dla rodzin osób chorych onkologicznie

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej ogłasza nabór do grupy wsparcia dla rodzin osób chorych onkologicznie. Istotą funkcjonowania grupy będzie udzielanie sobie wzajemnego wsparcia emocjonalnego, zrozumienia, wymiana informacji i spostrzeżeń odnośnie napotykanych trudności. Spotkania będą odbywać się cyklicznie w GOIK przy ul. Słonecznej 7, jednak nie częściej niż raz w tygodniu oraz nie rzadziej niż raz w miesiącu. Dokładne terminy spotkań zostaną ustalone w porozumieniu z grupą.  Wszelkie potrzebne informacje można uzyskać pod nr. tel.: 18 352 51 01, 511 469 305 oraz odwiedzając stronę internetową www.goik.gorlice.pl lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

Skip to content