Grupa Wsparcia dla Pracowników Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej zaprasza wszystkich chętnych pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej doświadczających stresu związanego z pracą z trudnym klientem do wzięcia udziału w spotkaniach grupy wsparcia.

Program grupy skierowany jest m.in. do pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w instytucjach działających na terenie powiatu gorlickiego.

Celem spotkań grupy wsparcia jest udzielanie sobie wzajemnego wsparcia, konsultacja przypadków, wymiana doświadczeń oraz odreagowanie stresu związanego z pracą z „trudnym klientem”.

Wszystkie chętne osoby zapraszamy na pierwsze spotkanie, które odbędzie się w dniu 28.07.2020 r. o godz. 10:00. Spotkania grupy wsparcia odbywać się będą raz w miesiącu – w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 10:00 – 12:00.  

Wszelkie informacje są dostępne pod numerem telefonu (18) 352 51 01 lub 511 469 305.

Skip to content