11 grudnia, 2020

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie prowadzenia mediacji rodzinnych w ramach Projektu „Wsparcie w kryzysie – Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3 typ C z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Wykonawcy: Karolina Roman, ul. Biechońskiego 4B, 38-300 Gorlice. Szczegóły w załączniku. Informacja o wyborze Wykonawcy Zapraszamy do składania ofert w […]
12 stycznia, 2021

SZCZEPIMY SIĘ

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19? Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem – Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cię przed zakażeniem […]
8 kwietnia, 2021

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej rozpoczyna nabór do grupy edukacyjno-terapeutycznej skierowanej do kobiet, które doświadczały lub doświadczają przemocy

Celem grupy jest odzyskanie równowagi wewnętrznej, zwiększanie kontroli nad własnym życiem. Grupa będzie miała charakter zamknięty. Spotkania odbywać się będą cyklicznie raz w tygodniu, przewidzianych jest […]
12 kwietnia, 2021

Dyżur psychologów Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bieckich szkołach

W dniach 3.03.2021 oraz 17.03. 2021 roku Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 w Bieczu oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego […]
12 kwietnia, 2021

Pogadanki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Bieczu

Zdalne nauczanie jest jedną z metod obrony przed rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2. Choć sposób na przerwanie transmisji jest skuteczny, to ma on jednak negatywne konsekwencje. Długotrwała […]
20 kwietnia, 2021

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej organizuje grupę wsparcia dla osób doświadczających trudności w związku z COVID-19

26 kwietnia, 2021

Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej

25 kwietnia obchodzony jest Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej. Celem tego nieformalnego święta jest uświadamianie społeczeństwa na temat alienacji rodzicielskiej i zaburzeń w sytuacji rozwodu (rozchodzenia się) […]
21 maja, 2021

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej ogłasza nabór do Grupy Wsparcia skierowanej do Rodzin Zastępczych z terenu powiatu gorlickiego

24 maja, 2021

Grupa edukacyjna dla rodzin zastępczych

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej serdecznie zaprasza na cykl 2 bezpłatnych spotkań edukacyjnych dla rodzin zastępczych. Podczas spotkań poszerzysz swoją wiedzę, która pomoże uchronić podopiecznych przed skutkami […]
Skip to content