Witamy na naszej stronie

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z którym „interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej”.

Ośrodek czynny jest całodobowo, siedem dni w tygodniu. Wsparcie specjalistyczne świadczone jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 19.00, w pozostałych godzinach świadczone jest wsparcie interwencyjne. Ośrodek zapewnia pomoc psychologiczną, pedagogiczną, socjalną i prawną oraz tymczasowe schronienie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy - zadzwoń !
18 352 51 01 lub 511 469 305. (telefony całodobowe)

Czym się zajmujemy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa na rzecz osób i rodzin z powiatu gorlickiego, które znalazły się w sytuacji kryzysowej na skutek zdarzenia losowego, trudnych przeżyć osobistych lub trudnych sytuacji rodzinnych.

Komu pomagamy

Oferta Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej adresowana jest do wszystkich mieszkańców powiatu gorlickiego znajdujących się w sytuacjach kryzysowych takich jak: przemoc, strata bliskiej osoby, trudności w związku, trudności w wychowaniu dzieci, problem autoagresji, choroba, uzależnienie, klęski żywiołowe, niekorzystna zmiana w życiu lub inny problem, z którym nie są w stanie sobie sami poradzić.

Aktualności

Kwiecień 20, 2021

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej organizuje grupę wsparcia dla osób doświadczających trudności w związku z COVID-19

Kwiecień 12, 2021

Pogadanki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Bieczu

Zdalne nauczanie jest jedną z metod obrony przed rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2. Choć sposób na przerwanie transmisji jest skuteczny, to ma on jednak negatywne konsekwencje. Długotrwała […]
Kwiecień 12, 2021

Dyżur psychologów Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bieckich szkołach

W dniach 3.03.2021 oraz 17.03. 2021 roku Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 w Bieczu oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego […]
Kwiecień 8, 2021

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej rozpoczyna nabór do grupy edukacyjno-terapeutycznej skierowanej do kobiet, które doświadczały lub doświadczają przemocy

Celem grupy jest odzyskanie równowagi wewnętrznej, zwiększanie kontroli nad własnym życiem. Grupa będzie miała charakter zamknięty. Spotkania odbywać się będą cyklicznie raz w tygodniu, przewidzianych jest […]
Luty 3, 2021

Psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w trakcie pandemii COVID -19

Niebezpieczeństwo powoduje, że ludzie żyją w ciągłym stresie i często odczuwają silny lęk. Może to prowadzić do zaburzenia zdrowia psychicznego w dłuższej perspektywie. Często jest to […]
Styczeń 26, 2021

DWA LATA DZIAŁALNOŚCI GORLICKIEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Sytuacje weryfikujące nasze wewnętrzne zasoby i możliwości radzenia sobie w trudnościach pojawiają się niemal codziennie. Na ogół nie zwracamy na te zasoby uwagi i używamy ich […]
Skip to content