Oferta ośrodka jest skierowana do osób i rodzin z powiatu gorlickiego będących w sytuacji trudnej/kryzysowej, bez względu na posiadany dochód. Pomoc GOIK jest bezpłatna. W przypadku kryzysów masowych, katastrof lub innych związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia, działania pomocowe podejmowane są także w miejscu przebywania osób poszkodowanych.

Wsparcie ośrodka jest skierowane przede wszystkim do osób i rodzin:

  • doświadczających przemocy w rodzinie,
  • przeżywających stratę bliskiej osoby lub żyjących w zagrożeniu jej odejściem,
  • przeżywających trudności w związku,
  • mających trudności w wychowaniu dzieci,
  • zmagających się w problemami autoagresji,
  • doświadczających choroby swojej lub bliskich,
  • potrzebujących porady w związku z uzależnieniem swoim lub kogoś bliskiego,
  • przeżywających nagłą, niekorzystną zmianę w życiu,
  • mających jakikolwiek inny problem i szukających pomocy.
Skip to content