Witamy na naszej stronie

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z którym „interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej”.

Ośrodek czynny jest całodobowo, siedem dni w tygodniu. Wsparcie specjalistyczne świadczone jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 19.00, w pozostałych godzinach świadczone jest wsparcie interwencyjne. Ośrodek zapewnia pomoc psychologiczną, pedagogiczną, socjalną i prawną oraz tymczasowe schronienie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy - zadzwoń !
18 352 51 01 lub 511 469 305. (telefony całodobowe)

Czym się zajmujemy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa na rzecz osób i rodzin z powiatu gorlickiego, które znalazły się w sytuacji kryzysowej na skutek zdarzenia losowego, trudnych przeżyć osobistych lub trudnych sytuacji rodzinnych.

Komu pomagamy

Oferta Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej adresowana jest do wszystkich mieszkańców powiatu gorlickiego znajdujących się w sytuacjach kryzysowych takich jak: przemoc, strata bliskiej osoby, trudności w związku, trudności w wychowaniu dzieci, problem autoagresji, choroba, uzależnienie, klęski żywiołowe, niekorzystna zmiana w życiu lub inny problem, z którym nie są w stanie sobie sami poradzić.

Aktualności

październik 28, 2021

POGADANKI W SZKOLE

W październiku 2021 roku specjaliści z Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeprowadzili serię pogadanek w Zespole Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach. Tematem spotkań był stres […]
październik 7, 2021

12 października 2021 roku o godzinie 9:00 w Gorlickim Ośrodku Interwencji Kryzysowej rozpocznie się kolejna edycja warsztatów pt. SZKOŁA DLA RODZICÓW

12.10.2021 r. (wtorek) w GOIK przy ul. Słonecznej 7 rozpoczyna się kolejny cykl warsztatów edukacyjnych „Szkoła dla rodziców”, który obejmuje 10 cotygodniowych spotkań (każdy wtorek od […]
październik 6, 2021

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przygotował projekt współpracy ze szkołami z powiatu gorlickiego, dotyczący wsparcia psychologicznego uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej przygotował ofertę skierowaną do uczniów szkół powiatu gorlickiego mającą na celu: pomoc dzieciom i młodzieży w powrocie do szkół po nauce zdalnej […]
październik 6, 2021

Nabór do grupy edukacyjnej dla rodziców/opiekunów/ wychowawców dzieci/młodzieży, doświadczających trudności wychowawczych/emocjonalnych, w tym związanych z powrotem podopiecznych do nauki stacjonarnej

wrzesień 15, 2021

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Centrum Zdrowia Psychicznego to miejsce, w którym osoby doświadczające kryzysu zdrowia psychicznego lub cierpiące z powodu choroby psychicznej mogą otrzymać bezpłatną pomoc medyczną, socjalną i społeczną. Centrum Zdrowia Psychicznego […]
lipiec 21, 2021

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej organizuje grupę wsparcia dla osób, które doświadczyły utraty dziecka poczętego i straty okołoporodowej.

Skip to content