Witamy na naszej stronie

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z którym „interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej”.

Ośrodek czynny jest całodobowo, siedem dni w tygodniu. Wsparcie specjalistyczne świadczone jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 19.00, w pozostałych godzinach świadczone jest wsparcie interwencyjne. Ośrodek zapewnia pomoc psychologiczną, pedagogiczną, socjalną i prawną oraz tymczasowe schronienie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy - zadzwoń !
18 352 51 01 lub 511 469 305. (telefony całodobowe)

Czym się zajmujemy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa na rzecz osób i rodzin z powiatu gorlickiego, które znalazły się w sytuacji kryzysowej na skutek zdarzenia losowego, trudnych przeżyć osobistych lub trudnych sytuacji rodzinnych.

Komu pomagamy

Oferta Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej adresowana jest do wszystkich mieszkańców powiatu gorlickiego znajdujących się w sytuacjach kryzysowych takich jak: przemoc, strata bliskiej osoby, trudności w związku, trudności w wychowaniu dzieci, problem autoagresji, choroba, uzależnienie, klęski żywiołowe, niekorzystna zmiana w życiu lub inny problem, z którym nie są w stanie sobie sami poradzić.

Aktualności

grudzień 10, 2021

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA

Oferta dotyczy świadczenia usług sprzątania pomieszczeń w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, w tym Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Termin składania ofert upływa w dniu […]
listopad 25, 2021

POGADANKI ORAZ DYŻURY PSYCHOLOGÓW W SZKOLE

W ramach projektu WSPARCIE SZKÓŁ PODCZAS PANDEMII, przygotowanego przez Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w listopadzie br. zostały zrealizowane pogadanki oraz dyżury psychologów na terenie I Liceum […]
listopad 25, 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach ogłasza zamówienie na: Pełnienie dyżurów w Gorlickim Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Działanie prowadzone jest w ramach projektu “WSPARCIE W KRYZYSIE – GORLICKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ”, realizowanego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś […]
listopad 4, 2021

SZKOŁA DLA RODZICÓW

12.10.2021 r. (wtorek) w GOIK przy ul. Słonecznej 7 rozpoczął się kolejny cykl warsztatów edukacyjnych „Szkoła dla rodziców”, który obejmuje 10 cotygodniowych spotkań (każdy wtorek od […]
listopad 4, 2021

Nabór na stanowisko urzędnicze – Starszy referent w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, ul. Słoneczna 7, ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Starszy referent. Termin składania ofert – 15.11.2021 r. godz. 11:00. […]
październik 28, 2021

POGADANKI ORAZ DYŻURY PSYCHOLOGÓW W SZKOLE

Na przełomie października i listopada 2021 roku specjaliści z Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeprowadzili serię pogadanek oraz odbyli dyżury psychologów w Zespole Szkół Zawodowych im. K. […]
Skip to content