Witamy na naszej stronie

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z którym „interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej”.

Ośrodek czynny jest całodobowo, siedem dni w tygodniu. Wsparcie specjalistyczne świadczone jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 19.00, w pozostałych godzinach świadczone jest wsparcie interwencyjne. Ośrodek zapewnia pomoc psychologiczną, pedagogiczną, socjalną i prawną oraz tymczasowe schronienie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy - zadzwoń !
18 352 51 01 lub 511 469 305. (telefony całodobowe)

Czym się zajmujemy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa na rzecz osób i rodzin z powiatu gorlickiego, które znalazły się w sytuacji kryzysowej na skutek zdarzenia losowego, trudnych przeżyć osobistych lub trudnych sytuacji rodzinnych.

Komu pomagamy

Oferta Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej adresowana jest do wszystkich mieszkańców powiatu gorlickiego znajdujących się w sytuacjach kryzysowych takich jak: przemoc, strata bliskiej osoby, trudności w związku, trudności w wychowaniu dzieci, problem autoagresji, choroba, uzależnienie, klęski żywiołowe, niekorzystna zmiana w życiu lub inny problem, z którym nie są w stanie sobie sami poradzić.

Aktualności

Maj 8, 2020

OSOBISTY PLAN AWARYJNY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ W EPIDEMII KORONAWIRUSA

Maj 8, 2020

PLAN AWARYJNY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ W EPIDEMII KORONAWIRUSA

Kwiecień 28, 2020

Wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i animacyjne w ramach akcji RODZINA RAZEM

Akcja polega na wsparciu rodzin w czasie pandemii COVID-19. Inicjatywę koordynuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, który we współpracy z psychologami, terapeutami, prawnikami, a nawet […]
Marzec 27, 2020

WAŻNY KOMUNIKAT!

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, w Gorlickim Ośrodku Interwencji Kryzysowej ograniczenia w obsłudze interesantów będą kontynuowane do odwołania. Obsługa klientów prowadzona jest telefonicznie, a w […]
Marzec 26, 2020

Całodobowe wsparcie telefoniczne

Marzec 16, 2020

KOMUNIKAT !!!

Z uwagi na występujące zagrożenie epidemiologiczne, w Gorlickim Ośrodku Interwencji Kryzysowej od dnia 16 marca do 27 marca 2020 roku wprowadzone zostają ograniczenia w obsłudze interesantów. […]
Skip to content